FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

Moodle je aplikacija, odnosno softverski paket čija je osnovna namena izrada i održavanje on-line kurseva na Internetu. Naziv Moodle predstavlja akronim za Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.

Moodle je izuzetno popularan softver za učenje na daljinu i do sada je lokalizovan na čak 78 jezika. Kako je Moodle projekat otvorenog koda, ima veliku zajednicu korisnika i obimnu dokumentaciju. Mnogi korisnici aktivno učestvuju u stvaranju Moodle izradom novih modula, testiranjem proizvoda ili pružanjem podrške korisnicima.

Ovaj softverski paket je objavljen pod licencom GNU Public License, što znači da je korisnicima dozvoljeno da koriste, kopiraju i menjaju kod, ukoliko i drugima omoguće korišćenje koda pod jednakim uslovima, tj. ne menjaju originalnu licencu ni zaštitu i primene istu licencu na bilo koji drugi rad koji iz Moodle proizilazi. Moodle se može besplatno preuzeti sa zvaničnog veb sajta: http://www.moodle.org

Važna informacija

Mole se studenti koji nemaju pristup predmetima na svom studijskom programu na Moodle-u da dostave spisak predmeta za koji im treba pristup na email: admin@fimek.edu.rs. Mail treba da bude poslat sa email-a sa kojim ste se registrovali na aplikaciji Studentski servis ili sa email-a sa kojim ste se registrovali na Moodle platformi. Navedite takođe informacije kao što su vaš studentski indeks, ime i prezime.