FAKULTET ZA EKONOMIJU I INŽENJERSKI MENADŽMENT

Moodle je aplikacija, odnosno softverski paket čija je osnovna namena izrada i održavanje on-line kurseva na Internetu. Naziv Moodle predstavlja akronim za Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment.

Moodle je izuzetno popularan softver za učenje na daljinu i do sada je lokalizovan na čak 78 jezika. Kako je Moodle projekat otvorenog koda, ima veliku zajednicu korisnika i obimnu dokumentaciju. Mnogi korisnici aktivno učestvuju u stvaranju Moodle izradom novih modula, testiranjem proizvoda ili pružanjem podrške korisnicima.

Ovaj softverski paket je objavljen pod licencom GNU Public License, što znači da je korisnicima dozvoljeno da koriste, kopiraju i menjaju kod, ukoliko i drugima omoguće korišćenje koda pod jednakim uslovima, tj. ne menjaju originalnu licencu ni zaštitu i primene istu licencu na bilo koji drugi rad koji iz Moodle proizilazi. Moodle se može besplatno preuzeti sa zvaničnog veb sajta: http://www.moodle.org

Važne informacije

Studenti koji nemaju pristup predmetima na akreditovanom studijskom programu na Moodle-u (Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu (DLS)) mogu da dostave spisak predmeta za koje im treba pristup na email admin@fimek.edu.rs da bi dobili pristup datim predmetima. Mail treba da bude poslat sa email-a sa kojim ste se registrovali na aplikaciji Studentski servis. Navedite takođe informacije kao što su vaš studentski indeks, ime i prezime.

Moodle instalacija služi za akreditovan DLS program (Poslovna ekonomija i finansije - studije na daljinu (DLS)). Za sve ostale studijske programe, unosi su fakultativni, tj. ako predmetni profesor to zeli, pri čemu će vam on dati pristup datom predmetu. Molim vas da se obratite vašim predmetnim profesorima ili prodekanu za nastavu za više informacija. Najbolja opcija je da se direktno obratite prodekanu za nastavu preko email-a vidljivog na linku Dekanat, koji za vas ima pripremljen materijal.

Studenti koji nemaju pristup predmetima na studijskim programima na Moodle-u (Softversko inženjerstvo i Informatika) treba da dostave spisak za koje im treba pristup na email moodle@fimek.edu.rs da bi dobili pristup datim predmetima. Navedite takođe informacije kao što su vaš studentski indeks, registracioni email, ime i prezime.

Korisni linkovi (kontakt podaci od prodekana za nastavu i predmetnih profesora): Dekanat | Nastavno osoblje